Toshiyuki Kambara
1-1-28 Kita-Hanadaguchi-Cho
Sakai-City
Osaka, 590-0074
Japan
WORK Phone: 81(0722)332716
WORK Fax: 81 07987173