Tadateru Tairaku
7F 541-3 Shinanochou
Totsukaku
Yokohama City, 244-0801
Japan
WORK Phone: 81(458)284-118
WORK Fax: 81(0458)284119
HOME Email: tairaku@tairaku-ortho.com